ทำไมต้องเขียนแผนธุรกิจ

หลาย ๆ คนอาจสงสัยว่า ทำไมถึงต้องเขียนแผนธุรกิจ เหตุผลก็เพราะว่า หากคุณอยากเริ่มธุรกิจเป็นของตัวเอง เงินทุนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินก้อนนั้นพร้อมใช้ในการเริ่มธุรกิจ ดังนั้น การขอสินเชื่อจึงเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มทำธุรกิจทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือแม้กระทั่งบริษัทใหญ่โตก็ยังต้องเขียนแผนธุรกิจเพื่อยื่นขอสินเชื่อจากธนาคาร การเขียนแผนธุรกิจที่ดีจะทำให้โอกาสในการขอสินเชื่อของคุณมีแนวโน้มที่จะได้รับการอนุมัติมากขึ้น

แผนธุรกิจควรมีอะไรบ้าง

  • ข้อมูลของธุรกิจ ความเป็นมาขององค์กร สินค้าหรือบริการขององค์กร กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงแผนผังองค์กรเพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน
  • เป้าหมายของธุรกิจ การทำธุรกิจควรกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน การมีเป้าหมายที่ชัดเจน และแนวทางการปฏิบัติที่จะนำพาธุรกิจไปสู่เป้าหมาย จะทำให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้ เป้าหมายหลัก ๆ ที่ควรกำหนดคือ ยอดขาย กำไร และความพึงพอใจของลูกค้า
  • แผนการตลาด คือ แผนที่จะกำหนดทิศทางของการทำการตลาดขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น แผนการออกสินค้า การโฆษณา โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย และอื่น ๆ ที่อยู่ในส่วนของการตลาด
  • สินค้าหรือการบริการ ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้า หรือการบริการ คุณควรเขียนลงแผนธุรกิจให้ชัดเจน ทั้งจุดขายของสินค้าหรือบริการของคุณ การผลิต การสั่งซื้อ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • แผนการเงิน นี่อาจจะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในการเขียนแผนธุรกิจ เนื่องจากการทำธุรกิจ คุณควรมีแผนการใช้เงินที่ชัดเจน ทั้งจำนวนเงินที่ต้องใช้ในการประกอบธุรกิจในช่วงเวลา 1 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี และจำนวนเงินเท่าไรจะใช้ทำอะไรบ้าง

การเขียนแผนธุรกิจจะทำให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้ให้สินเชื่อเกิดความมั่นใจในธุรกิจนั้น ๆ และสิ่งนั้นเองที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ